دوره فرش آرزوها

این دوره مناسب تمام کسانی است که می خواهند فرش زیبای آرزو هایشان را با دستان خودشان ببافند دوره فرش آرزو ها ،دوره ایست که ابتدا در آن شما با خودتان روبرو خواهید شد، خودتان و توانایی هایتان را می شناسید. در این دوره ۳ ماهه (مقدماتی) ابتدا شما به شناخت جامعی از خودتان می رسید، دار قالی موفقیت و پیشرفت را …

کلاس حضوری در جستجوی خوشبختی

ماموریت این کلاس چیست؟ خیلی وقتها شده که با خودت تصمیمی گرفتی و گفتی این بار دیگه موفق میشم، این  با همه قبلی ها فرق میکنه ،لیست تمرینهایی که بلد بودی رو اول دفترت نوشتی ،برای خودت تاریخ انتخاب کردی ، ،شاید جسارت بیشتری به خرج دادی و به اطرافیانت گفتی که این بار به تمام آرزوهام میرسم ، به …