اربعین بزرگترین درس هدف گذاریست

  اربعین بزرگترین درس هدف گذاریست   به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا     همینقدر هدف گذاری ساده ست اگر ببینی… از خانه ات، همانجایی که اکنون حضور داری، قرار است راه بیفتی میدانی به کجا می روی شاید ندانی دقیقا آنجا کجاست، اما میدانی باید بروی، نیاز نیست تمام مسیر را بدانی و بشناسی تو …

اولین قدم برای تغییر و پیشرفت چیست؟

 اولین قدم در مسیر موفقیت و پیشرفت چیست؟ (بخش اول)   شاید خیلی جاها خوانده یا شنیده اید که با عبارات تاکیدی خودتان را در جایگاه یک انسان موفق قرار دهید، و بعد از مدتی به جایگاهی که میخواهید میرسید، بعنوان مثال بگویید :   من یک میلیاردر هستم ،و یا  من در سلامت کامل به سر می برم ، …

چرا از دوره و کلاس های مختلف نتیجه نمیگیرید؟

چرا از دوره ها و کلاسهای مختلف نتیجه نمی گیرید؟ اطمینان دارم که خیلی از مردم تا به امروز کلی همایش ،دوره و کلاس های زیادی را شرکت کرده اند و طبیعتا مطالب و صحبتهای خیلی خوبی را  هم شنیده اند، اما بخش بزرگی از همین مردم هیچگاه آن مطالب را در زندگیشان بکار نبردند، بنظر شما چرا؟؟؟ دلیل اول: …