معارفه کلاس حضوری در جستجوی خوشبختی

خیلی وقتها شده که با خودت تصمیمی گرفتی و کلی دفتر و خودکار و کتاب تازه هم تهیه کردی و گفتی این بار دیگه موفق میشم،این  با همه قبلی ها فرق میکنه ،گفتی این دفعه یا موفق میشم یا میمیرم،گفتی از فردا یه آدم دیگه ای میشم ،یک آدم خوشبخت که از سر و پای زندگیش خوشبختی میباره ،لیست تمرینهایی …