۶۴۱۰

کتاب ۶۴۱۰ خاطرات شهید خلبان حسین لشگری        

آیا آماد ه ام؟

سوال خیلی ها اینه که کی زمان من میرسه؟   آیا زمان من شده؟ چقدر طول میکشه تا آمادگی رسیدن به اهداف و آرزوهام رو داشته باشم؟   از کجا متوجه بشم زمان من رسیده که پیشرفت کنم؟ خیلی ها مسخره م میکنن و بهم طعنه میزنن؟   و جواب من به همه این سوالات فقط یک چیزه…     …